Site Kullanım Koşulları

1. Şartlar

www.grafiqer.com adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere tabi olmayı ve geçerli tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasaları tarafından korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer’in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirilmesine izin verilir. Bu, mülkiyet devri değil, olası siparişlerinize özel bilgilendirme ve örnek sunum amacını taşır ve bu sunum kapsamında şunları yapamazsınız:

  • Malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak;
  • Materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya teşhir (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak;
  • Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer’in web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye, tasarımı kopyalamaya, alıntı yapmaya veya tersine mühendislik yapmaya çalışmak;
  • Materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldırmak; veya
    malzemeleri başka bir kişiye devretmek veya herhangi bir başka sunucudaki malzemeleri “aynalamak”.

Sunum veya bilgilendirme kullanımlarındaki geçici lisans hakkı, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak feshedilir. Bu materyalleri görüntülemenizi sonlandırdığınızda veya bu geçici lisansın feshedilmesi üzerine, elektronik veya basılı formatta sahip olduğunuz indirilmiş materyalleri imha etmelisiniz.

3. Feragatname

Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer web sitesindeki materyaller ‘siparişe ve firmaya/ürüne özel’ hazırlanmakta ve üretilmektedir. Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer, ürünlerin veya tasarımların burada göründükleri gibi olmaları konusunda açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin veya diğer hakların ihlal edilmemesine ilişkin zımni garantiler veya koşullar siparişe ve firmaya özel verilebilir ancak bu garantiler ve haklar firmamız tasarufu altındadır ve değiştirilebilir.

4. Sınırlamalar

Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın, veri veya kar kaybı veya iş kesintisinden kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer’in yetkili temsilcisine sözlü veya yazılı olarak bu tür bir zarar olasılığı bildirilmiş olsa bile, sadece üretimden kaynaklı kusurlar veya ayıplı ürün veya ürünler baz alınarak zararın telafisi yolu izlenir.

5. Malzemelerin doğruluğu

Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir.

6. Bağlantılar

Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer web sitesinde referans amacı ile bağlantı verilmiş sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının ziyaret edilmesi, sitenin Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler

Swiss LLC Ltd’ye ait bir marka olan GrafiQer, bu hizmet şartlarında web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının o sırada geçerli olan versiyonuna bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

8. Uygulanacak Hukuk

Bu şartlar ve koşullar, yasalara tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanmıştır ve siz, Türkiye Cumhuriyeti illerindeki tüm mahkemelerin münhasır yargı yetkisini geri alınamaz bir şekilde kabul edersiniz.